Forskrift bemanning på rigg
Forskrift som gjelder bemanning av flyttbare innretninger som er registrert i norsk skipsregister.

 

Forskriften er tilgjengelig i menyen