26.01.2017 ​Nærings- og fiskeridepartementets forslag om at Kiel-fergene skal kunne registreres i det norske internasjonale skipsregistret (NIS), truer i første omgang rundt 700 norske arbeidsplasser til sjøs.

 
300 millioner årlig til Color Line
Color Line truet  i 2014 fartsområdeutvalget med å flagge til Danmark (DIS), dersom ikke rammebetingelsene i Norge ble bedret. Siden da er tilskuddsordningen for sjøfolk endret, og selskapet mottar nå årlig ca. 300 millioner i refusjon fra ordningen.

- Vi har gjort det klart overfor statsråden at forutsetningene er endret siden 2014, og at det ikke lenger er grunnlag for å gi Color Line adgang til NIS. Videre ønsker regjeringen å gå lenger enn fartsområdeutvalgets innstilling i 2014 ved å åpne opp for NIS til skandinaviske havner fra Stavanger og Oslo til Hirshals. Dessverre lytter statsråden konsekvent ikke til sjøfolkene, men er opptatt av å levere skreddersøm til fergerederiene, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Mæland svikter sjøfolkene?
Forslaget som nå sendes på høring, er en oppfølging av det såkalte fartsområdeutvalget fra 2014, der et knapt flertall gikk inn for at utenriksferger utenfor Norden kunne registreres i NIS fremfor å flagge til Danmark eller Tyskland. Men utvalget kom med et helhetlig forslag hvor en viktig forutsetning, som det ble flertall for, var å utrede muligheten for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann for å motvirke en stadig økende sosial dumping i norske havområder.

- Næringsminister Monica Mæland har nå fulgt opp absolutt alle anbefalinger fra utvalget som gir rederne bedre betingelser, men har sagt kategorisk nei til å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Resultatet er at norske sjøfolk ofres for å gi rederne mulighet til å benytte billig utenlandsk arbeidskraft, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund.

Legger til rette for sosial dumping
Regjeringen åpner for at Color Line skal kunne kutte kostnader ved å erstatte norske sjøfolk med billig utenlandsk arbeidskraft med lønninger som umuliggjør det å bo og leve i Norge. Sjømannsorganisasjonene stiller seg uforstående til forslaget.

- Knapt noen norske selskaper har fått så gode rammebetingelser fra staten som Color Line, og selskapet har en solid økonomi. Da er det ubegripelig at regjeringen på toppen av det hele skal legge til rette for at selskapet skal kunne bedrive sosial dumping på ferger i fast rute på norske havner, sier forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen.

Opp til Color Line å vise samfunnsansvar
Color Line tjener flere hundre millioner kroner på tax free-salg om bord. I tillegg har de fått unntak fra lotteriloven, noe som årlig bidrar med flere titalls millioner i inntekter til selskapet. Sjømannsorganisasjonene har støttet tiltakene, under forutsetning av at det skaper norske arbeidsplasser, men frykter nå at denne forutsetningen forsvinner.

- Det er selvsagt opp til Color Line og Sunde-familien å avgjøre om de ønsker å være en ansvarlig samfunnsaktørør som skaper norske arbeidsplasser, eller om de benytter denne muligheten til kun å tenke profitt. Vi håper på det første, men frykter det siste, sier Johnny Hansen.

Mener at norske sjøfolk ofres: Johnny Hansen, leder av Norsk Sjømannsforbund, Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund og Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund.

Kort om NOR og NIS:
Norsk ordinært skipsregister (NOR)
Norsk lov og norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder for alle om bord, uavhengig av nasjonalitet.


Norsk Internasjonalt skipsregister (NIS)
Opprinnelig ment for internasjonal skipsfart, ikke skipsfart i ordninær aktivetet i norske farvann. Norsk lov gjelder om bord, men mulig å ansette utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsbetingelser. I utgangspunktet har fartøy registrert her ikke tilgang til norske havner.