09.03.2018 
DNMF har tatt ut søksmål mot Tromsø kommune på vegne av 6 medlemmer ansatt som alarmsentraloperatører i 110-sentralen i Tromsø kommune.​

 
​DNMF har tatt ut søksmål mot Tromsø kommune på vegne av 6 medlemmer ansatt som alarmsentraloperatører i 110-sentralen i Tromsø kommune.

Bakgrunnen for søksmålet er Tromsø kommunes beslutning om å heve særaldersgrensen for ansatte ved 100-sentralen til 70 år, en beslutning som har fått vidtrekkende konsekvenser for saksøkernes rettigheter i arbeidsforholdet ved at deres pensjonsalder har økt med ti år.
Saksøkerne ble alle ansatt i stillinger som alarmsentraloperatører med særaldersgrense 60 (57) år. l januar 2016 fjernet imidlertid Tromsø kommune alarmsentraloperatørenes utrykningsplikt. Etter at utrykningsplikten var fjernet, besluttet Tromsø kommune ensidig å heve saksøkernes aldersgrense til 70 år.

DNMF mener kommunes beslutning strider mot både lov, tariff- og individuelle avtaler. Saksøkerne har en kontraktsfestet rett til stilling med særaldersgrense 60 år og kommunen har ikke hjemmel for å ensidig heve saksøkernes aldersgrense.

Tromsø kommunes beslutning om å fjerne utrykningsplikten fra saksøkernes stillinger utgjør etter DNMFs mening en så vesentlig endring at den ligger utenfor styringsretten, og utgjør således en endringsoppsigelse. Endringsoppsigelsen følger imidlertid ikke lovens krav og er således ugyldig. Tromsø kommunes beslutning å innplassere saksøkernes i aldersgrense 70 år er i tillegg tariffstridig.

Stevning ble sendt Nord-Troms tingrett 7. mars 2018.
 
 
Mer informasjon? Ta kontakt med:
 
Advokat
Ingvild Andrea Tellmann