16.02.2018 
DSO mener at det ikke er grunnlag for å permittere egne ansatte før innleieforhold avvikles, og at ansatte og innleide ikke inngår i samme masse. Permittering skjer blant de ansatte i virksomheten. ​

 
DSO mener at det ikke er grunnlag for å permittere egne ansatte før innleieforhold avvikles, og at ansatte og innleide ikke inngår i samme masse. Permittering skjer blant de ansatte i virksomheten.

En sammenlikning av ansiennitet mellom arbeidstakere som er ansatt i virksomheten og arbeidstakere som ikke er ansatt i virksomheten (men er leid inn, tilknyttet gjennom bemanningsentreprise eller liknende), er prinsipielt feil.

Disse kategoriene har sine respektive arbeidsgivere, og bare noen av dem har Saipem som sin arbeidsgiver. DSO tar nå prosessen videre med NR, slik vi er forpliktet til. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil det bli vurdert rettslige skritt i saken.

 

Mer informasjon, ta kontakt:

 

Advokat
Ingvild Andrea Tellmann