19.06.2020  ​

Til ansatte i offentlig sektor

 

INFORMASJON OM HOVEDOPPGJØRET 2020

 

Det norske maskinistforbund (Dnmf) velger nå før ferien å gå ut med litt informasjon om hovedoppgjøret 2020.

 
12. mars i år ble landet mer eller mindre stengt ned på grunn av koronapandemien. Da var Frontfaget (Norsk industri i NHO og Fellesforbundet i LO) godt i gang med årets hovedoppgjør, hvor de hadde frist til 31. mars med å bli ferdigforhandlet med lønnsoppgjøret. På grunn av koronapandemien er årets hovedoppgjør flyttet til høsten.

Som et resultat av dette, er hovedoppgjøret i offentlig sektor også flyttet til høsten og alle tariffavtaler/overenskomster er prolongert til 15. septer.

Både Norges bank, SSB og statsbudsjettet hadde et anslag på årets lønnsvekst på om lag 3,6 % før koronapandemien slo til. Anslaget for årets lønnsvekst er derfor redusert til om lag 1,5 % (revidert statsbudsjett). De siste prognosene sier nå
ca. 1,7 %. Forventningene om et godt lønnsoppgjør i år er derfor kraftig redusert.

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) kommer 19. juni med sin rapport og anslaget for årets prisvekst kommer i løpet av august.

Frontfaget starter opp igjen sine forhandlinger 3. august med endelig frist 21. august.

27. august er det avtalt møte mellom forhandlingslederne i kommunal sektor (LO, Unio, YS, Akademikerne og KS).

3. september starter kommunal sektor og Oslo kommune sine forhandlinger om årets hovedoppgjør. Frister for avslutning av forhandlingene blir mest sannsynlig avtalt i ledermøte 27. august.

Tirsdag 25.august 2020 starter de innledende sentrale forhandlingene (A-delsforhandlingene) med LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN. Forhandlingene skal være avsluttet senest onsdag 26.august. 

Frister for gjennomføring av lokale forhandlinger om overenskomstens del B, vil bli fastsatt i A-delsforhandlingene

Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) starter forhandlingene/revisjon av Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) 22. september med frist 23. september kl. 24.00.

Partene i staten har ikke fastsatt noen dato for oppstart av sine forhandlinger.

Virkningstidspunktet for årets hovedoppgjør er som tidligere 1. mai, hvis ikke partene avtaler noe annet.

Dnmf har allerede sendt inn sine krav ved hovedoppgjøret 2020 i offentlig sektor til Unio. Dnmf sine krav opprettholdes i sin helhet.

Dnmf ønsker samtidig alle en riktig god sommer 😊

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

 

 

Horten/Oslo, 16. juni 2020

 dnmf_Rune Johnsrud_foto vigdis askjem-120286.jpg

Rune Johnsrud
Forhandlingssjef Dnmf/Nume

Tlf: 97 79 31 56
Epost: rj@dnmf.no