06.02.2018 
​​​Årets maritime lærebedrift har 9 lærlinger og 5 dekkskadetter på sine 5 fartøy​. Under Haugesundskonferansen i dag, ble Egil Ulvan Rederi AS kåret til årets maritime lærebedrift 2017.​

 
Stiftelsen Norsk maritim kompetanse (SNMK) har i dag offentliggjort hvem som er "årets maritime lærebedrift"

20180206_113314.jpg 

Representant for Egil Ulvan Rederi, Arild Hoff og Siw Svanevik, takker for prisen,
mens næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lytter.

I begrunnelsen står følgende:

For 2017 har styret i stiftelsen besluttet at prisen Årets Maritime Lærebedrift skal tildeles rederiet Egil Ulvan Rederi AS.

Egil Ulvan Rederi ble etablert i 1919 og holder til i Trondheim. Rederiet opererer i dag en flåte som tilbyr tjenester innenfor stykkgods og fiskefôr. Rederiet har i dag 5 fartøy, og får levert ytterligere ett fartøy i 2018. De opererer i dag en moderne stykkgodsflåte som har en snittalder på 6 år. Fiskeforskipene har en snittalder på 4 år etter leveranse av 2 nybygg i juli og september 2014.

Begrunnelse for tildelingen:
 
Egil Ulvan Rederi har i dag totalt 9 lærlinger og 5 dekkskadetter om bord på sine båter som er et vesentlig tall i forhold til flåtestørrelse. Rederiet har vært en viktig bidragsyter over tid, noe også statistikken bekrefter. Rederiet har lærlingeplasser på alle sine skip, både for dekk og maskin. Rederiet kan tilby karriere fra start som lærling til toppstilling om bord. Eksempler på dette finnes allerede blant deres ansatte.

Om bord på skipene møter lærlingene kvalifiserte instruktører på dekk og i maskin som har gjennomført assessorkurs, og med sin lange erfaring klargjøres lærlingene til fagprøve med gjennomgående gode resultater. Rederiet synliggjøre på en god måte at kystflåten er en attraktiv karriere for nyutdannede sjøfolk.

Rederiet har videre prioritert å involvere hele mannskapet for å gjøre opplærings om bord så god som mulig. Her kan andre rederier og bedrifter ha noe å lære.

Videre satser rederiet på høyt kvalifisert og velutdannet norsk besetning på sine skip. For å ha styrket fokus på sikkerhet, miljø, økonomi og punktlighet, er kommunikasjon og samhandling noe rederiet prioriterer høyt i sin organisasjon.

Ledelsen i rederiet har også engasjert seg i fagutdanningen av sjøfolk og sitter blant annet i styringsgruppen for utvikling av nytt fagskoletilbud. Videre er selskapet sterkt engasjert og aktive i maritime/politiske spørsmål gjennom Kystrederiene.

I en kort kommentar til utnevnelsen, har rederiet uttalt dette:

«Vi er et lite selskap som opererer i en bransje med små marginer og der vårt mannskap utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko. Derfor er vi ydmyke og stolte når vi får en annerkjennelse for opplæringsarbeidet som utøves i organisasjonen, og som er avgjørende for vår konkurransekraft.»