20.10.2017 
Tidligere denne uka hadde DNMF besøk av studenter fra Rotterdam, som øbsker å høre mer om hvordan DNMF ser på de maritime lov- og regelverkene.​

             Den 17. oktober var DNMF med Odd Rune Malterud på forespørsel vert og møteleder for professor Dr. Julia Constantino Chagas Lessa ved Erasmus School of Law i Rotterdam og hennes studenter hvor tema var «the human element in shipping» sett fra norsk perspektiv.
 
IMG_1949.JPG 
 
Som kjent er det maritime regelverket totalt endret siden 2011 og frem til i dag. DNMF innledet med hvilke nasjonale og internasjonale plattformer vi arbeider på og de problemstillinger vi har med hensyn til implementering, oversettelser, unnlatelser av definisjoner og ikke minsts eierforhold til regelverket opp mot norske myndigheter.
 
Både IMO og ILO sitt regelverk sammen med EU direktiv, og deretter det dualistiske system ble tatt opp og diskutert og avklart med professoren og hennes studenter. De er i ferd med sine bacheloroppgaver inne dette emne.
 
Arne Sagen hadde et innlegg angående regelverkets kriminalisering av kaptein og rormann på Costa Concordia - kontra rederiets ansvar gjennom ISM koden. 
 
Den felles konklusjonen uavhengig av land i Europa kan synes å være: gode regler, men dårlig regelverkspraktisering - som følge av økonomi.
 
Fagsjef Odd Rune Malterud sier at slike sammenkomster og diskusjoner med fremtidens advokater inne sjørett anses som svært verdifull sett fra representantene for mennesket om bord, og han ønsker studentene lykke til frem mot sin fremtidige praktisering.
 IMG_1946.JPG