Samarbeid for Sikkerhet er et 3-parts samarbeid som har som hovedmål å bedre sikkerheten i petroleumsindustrien, hvor undertegnede sitter i styringsgruppen som representant for DSO. Samarbeid for Sikkerhet har igjen kommet ut med en ny anbefaling, denne gang Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser, som kan leses her:

Godkjent versjon Anbefaling 029N 2014 Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser.pdf

På Samarbeid for Sikkerhet sin hjemmeside finner en for øvrig flere Beste Praksis både for rigg, skip og landindustri, og det anbefales på det sterkeste å bruke våre sikkerhetsfilmer i din bedrifts HMS arbeid – uansett hvor en jobber.

Fagsjef Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil: Mobil:   +47 913 21 563

De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.