29.05.2019  ​Daglig får Dnmf spørsmål om praktisering av regelverket i forbindelse med bemanning. Ansvar og strafferammer for at hvert skip er hensiktsmessig bemannet slik at alle aspekter ved sikker drift om bord ivaretas, hviler ikke bare på rederiet, men også den enkelte ansatte.

Ved å inneha regelverkskunnskap vil du som ansvarlig arbeidstaker ikke bare kunne bistå deg selv, men også dine kollegaer og ikke minst tilføye manglende regelverks forståelse inn i ditt rederi.

Dnmf sitt bemanningskurs som avholdes i Maritimt hus i Oslo 9. og 10. juli, gir deg gjennom forelesning og diskusjoner sammenhengen mellom lov og regelverk, sertifikat og kommunikasjon opp mot myndigheter, forbund og reder, og du får med deg alt du trenger på minnepenn.

Forbundet dekker reise, opphold og kost.