12.09.2019 
​Nestleder i forbundet og hovedtillitsvalgt i Bergen brann og redning, Lasse Westby, og forhandlingssjef, Rune Johnsrud, har vært i sentral nemnd etter bruddet i forhandlingene om revisjon av Brannavtalen.

 
Mandag denne uken var nestleder i forbundet og hovedtillitsvalgt i Bergen brann og redning, Lasse Westby, og forhandlingssjef, Rune Johnsrud, i sentral nemnd etter bruddet i forhandlingene om revisjon av SFS 2404 (Brannavtalen, som ble forsøkt forhandlet før sommerferien).

Det norske maskinistforbund hadde flere krav inn mot selve forhandlingene, men to av kravene var meget viktige.

Nytt punkt 5.4 i SFS 2404 Opplæring/utdanning

Dagens grunnopplæring for heltidspersonell fra NBSK, eller tilsvarende, sidestilles med fagskoleutdanning for brannkonstabel. (Må ha 3 års erfaring fra heltidskorps).

Nytt punkt 5.5 i SFS 2404 Helgearbeid

Arbeidstakere som faller inn under Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 5.2.1, betales for disse et tillegg på minst kr 100,- pr. arbeidet time.

Det var også disse kravene, som var Dnmf sine prinsipale krav i den sentrale nemden.

Subsidiert krav inn mot den sentrale nemnden var at avgjørelse i sentral nemnd gjelder bare inntil Hovedtariffavtalens utløpstid 30.04.2020 jf. Hovedavtalen del A § 6-1, 5. ledd.

Årsaken til det subsidiære kravet er at hvis resultatet i sentral nemnd ikke finner å godta Dnmf sine prinsipale krav, så vil resultatet av sentral nemnd bare gjelde frem til 30. april 2020.

Dnmf og Unio vil da ha disse kravene som en del av Unio sine krav  inn mot hovedoppgjøret 2020.

Unio/Dnmf vil da ha tvistemulighet på kravene.

I den sentrale nemnden satt Lasse Westby satt som arbeidstakerrepresentant, Torfinn Thomassen fra KS som arbeidsgiverrepresentant og Riksmekler Mats Wilhelm Ruland som leder av nemnden og det er han som til syvende og sist avgjør resultatet av den sentrale nemnden.

Forhandlingssjef Rune Johnsrud prosederte Dnmf sin sak i den sentrale nemnden.

Mer inmformasjon, kontakt:

Forhandlingssjef
Rune Johnsrud
E-post:  rj@dnmf.no
Mobil:    +47 977 93 ​156