03.10.2018 
​- Det er samfunnets krav og behov for sikkerhet som er årsaken til at brannmenn har en særaldersgrense på 60 år, sier nestleder i Det norske maskinistforbund (Dnmf), Lasse Westby, i en kommentar til dagens oppslag i Dagbladet, der det legges opp til at særaldersgrensene bør fjernes.

 
​- Det er samfunnets krav og behov for sikkerhet som er årsaken til at brannmenn har en særaldersgrense på 60 år, sier nestleder i Det norske maskinistforbund (Dnmf), Lasse Westby, som til daglig er brannkonstabel ved Bergen Brannvesen. Han reagerer sterkt på de påstandene som kommer frem i Dagbladet, der de har viet hele forsiden til denne tittelen: Står særaldersgrensene for fall? Vil fjerne tidligpensjon»

KS-leder Gunn Marit Helgesen, er sitert for å si: «For noen yrkesgrupper har særaldersgrensene utvilsomt gått ut på dato», og hun legger til «for enkelte grupper, som for eksempel politi og brannfolk, kan det være riktig å ha en særaldersgrense på et visst tidspunkt på grunn av fysiske krav. Men det kan også være mulig å bruke dem til andre oppgaver i samme etat.»

Westby mener at her tar Gunn Marit Helgesen positivt feil.

- Store deler av de oppgavene brannvesenet har er regulert gjennom lover og forskrifter. Hvilke andre oppgaver er det hun ser for seg at brannfolk skal ha, spør Westby.

Han viser til at selv de brannforebyggende oppgavene som et brannvesen har er regulert gjennom forskrifter, og det er ikke mulig å sende alle brannfolk over til det forebyggende arbeidet, fordi der er det ikke nokk arbeidsplasser til alle. På en forebyggende avdeling skal det være en ansatt per 10.000 innbyggere i kommunen, mens tallet røykdykkere er høyere.

- Operative brannfolk har allerede i dag en del av sine oppgaver å jobbe med brannforebygging. Det finnes i aller høyeste grad faglige argumenter for at en brannmann bør ha denne særaldersgrensen. Dette er en fysisk krevende jobb, og det stilles krav til krevende lovpålagte fysiske tester. Loven som gjelder i dag viser til at yrket er så fysisk belastende at det ikke kan vare lenger enn til en blir 60 år, sier Westby.

Han understreker at jobben som røykdykker er hard og farlig, og er krevende både fysisk og psykisk.

- Røykdykkere jobber der det brenner, er mye røyk og farlige kjemikalier; de må gå inn i røykfylte tuneller, inn i høyhus og industribygg for å slukke brann. Og de skal ha fysikk til å bære ut folk når det er nødvendig, påpeker han.

Westby sier at påstanden om at særaldersgrensen skal ha gått ut på dato for noen grupper, definitivt ikke gjelder brannfolk.

- Vi har en langt mer utfordrende hverdag i dag, enn for 50-60 år siden. Yrket er annerledes og mer krevende. Vi har bedre utstyr til både brann og redning, men det som brenner er farligere, mer eksplosivt og materialene er mer giftige. I tillegg har vi et større spekter av andre oppgaver relatert til ulykker og ekstremvær.  Og for oss er det ikke et alternativ å gå over i andre stillinger, fordi det finnes få andre jobber for en røykdykker innen brannvesenet, sier Westby.

Administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson, sier at særaldersgrensesaken er viktig for forbundet.

- Dnmf er tydelig i vår støtte til våre medlemmer fra Brann og redning, og deres krav om opprettholdelse av særaldersgrensen og en pensjon å leve av den dagen du når pensjonsalderen, sier Bengtsson.

Dagbladet 03102018.jpg


 


 

Kontaktpersoner

Lasse Westby
Nestleder i forbundsstyret
Mobil 958 94 138

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør
Mobil 414 41 818