01.06.2016 
​DSO begjærte i dag brudd i tariffområdet for flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel.

 
DSO krevde forhandlingene gjenopptatt etter at NR og DSO ble enige om en pause 24. mai. Det ble undertegnet en bruddprotokoll i dag kl. 0900. DSO ser med beklagelse på at det ikke var mulig å komme til enighet med Norges Rederiforbund. Dette til tross for at DSO i forhandlingene hele tiden viste ansvar ved å vise moderasjon. DSO kunne ikke akseptere Norges Rederiforbunds siste tilbud, som DSO ser på som en svekkelse av dagens tariffavtale. Følg med på DSO hjemmeside www.desamarbeidendeorganisasjoner.no som vil bli oppdatert fortløpende.