01.11.2018 
​Det er brudd i forhandlingene mellom Dnmf og Norges rederiforbund i NOR utenriksforhandlingene.​

 

 
Etter flere krevende år offshore og med store overskudd i Color Line, hadde Dnmf fokus på reallønnsheving for alle, under årets oppgjør.

 
Dessverre sto partene for langt fra hverandre til at vi lykkes å komme til enighet.

 
Etter flere år med 0-oppgjør, reduksjonsavtaler, mm. offshore, samt store overskudd og solid økonomi i Color Line, er det et tydelig krav fra Dnmf om at vi må ha gode lønnstillegg for alle i år.

Vi er fullstendig klar over at rederiene offshore sliter og at selv om maritim næring nå har møtt bedre tider, gjelder ikke dette rederiene. Dette til tross finner Dnmf likevel å kreve reallønnsheving for alle.