Det blir nå nedsatt en nemd som skal vurdere hvorvidt man skal gå videre med særavtalen eller gå over på Hovedtariffavtalen fra i. juni 2014. Seniorrådgiver Håkon Eidset  deltok i forhandlingene på vegne av DNMF sammen med Rune Kragseth, maskinsjef i Kystverket Rederi, som har gjort en strålende innsats i denne prosessen.

2014