Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser
 12.02.2020 
Det ble i ettermiddag brudd i forhandlinegen med staten, om pensjon til de med særaldersgrenser. Lasse Westby, som har representert Dnmf i forhandlingene sier at tilbudet fra staten var for dårlig.


Lasse Westby har deltatt i forhandlingene om pensjon til de med særaldersgrense.

I ettermiddag ble det brudd i forhandlingene om pensjonen til de med særaldersgrenser. Disse forhandlingene, som omfatter Dnmfs medlemmer innen brann og redning, har tatt lang tid.  Lasse Westby har representert Dnmf i forhandlingene. Westby er klubbleder for Bergen Brannvesen Fagforening; leder av brannforum i Dnmf; leder av næringsområdet for "KS Brann og Oslo" og medlem av forbundsstyret til Dnmf. Sammen med Westby har også administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson deltatt i forhandlingene.

Westby sier at for Dnmf har det vært viktig å sikre medlemmene innen brann og redning en livsvarig pensjon man kan leve av.

-Statens tilbud var av en slik karakter at nivået på pensjonen ville blitt for dårlig. Med de kravene som i dag ligger for å inneha stilling innenfor brann og redningstjenesten ser vi det som urealistisk å heve aldersgrensen, eller plikten til å fratre stillingen ved dagens aldersgrense, sier Lasse Westby etter bruddet i ettermiddag.

beh Brudd Lasse foto HMB.jpg
Unio-delegasjonen under forhandlingene. Til høyre, med nakken til, Dnmfs
representant Lasse Westby, og for enden av bordet, Ragnhild Lied, leder i Unio.


Unio har sendt ut en pressemelding i forbindelse med bruddet:

– Regjeringen var ikke villig til å sikre de livsvarige pensjonsnivåene for over 200 000 offentlig ansatte med særaldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Forhandlingene mellom LO, Unio og YS på den ene siden og Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter på den andre siden om alderspensjonen for de som har særaldersgrense og er født i 1963 eller senere, brøt sammen i dag.

– Vi har hele tiden kjempet for at de som går av tidligere enn andre arbeidstakere på grunn av belastning og risiko i yrket, skal ha en like god livsvarig pensjon fra 67 år som de som har ordinær aldersgrense. Dette er yrkesgrupper som det er stor mangel på, sier Lied.

Pensjonsavtalen fra 2018 om endringer i offentlig tjenestepensjon utsatte regelverket for de som har lavere aldersgrenser. Partene har forhandlet siden i høst. Unio har over 100 000 yrkesaktive medlemmer med særaldersgrense – sykepleiere, politi, fysioterapeuter, brannfolk med flere.

– Vi har aldri lagt skjul på at også de som har lavere aldersgrenser må stå lenger i arbeid for å kompensere for levealdersjusteringen, som alle andre arbeidstakere, sier Unio-lederen.

– Regjeringens tilbud var ikke godt nok på livsvarig nivå, det innebar fjerning av den såkalte 85-årsregelen og hadde ingen avklaring på pensjonsnivået for de som var født etter 1970. Dette kunne vi ikke skrive under på, sier Ragnhild Lied.

Mer informasjon:

Leder av Bergen Brannvesen Fagforening;
styremedlem og leder av næringsområdet
KS brann med Oslo i Dnmf og medlem av forhandlingsdelegasjonen
Lasse Westby​​​
mobil: 95894138
epost: lasse525@hotmail.com

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Mobil:     +47 414 41 818