22.03.2018 
Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom NHO og LO/YS-privat (Frontfaget).

 ​Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom NHO og LO/YS-privat (Frontfaget). 

Partene i frontfaget maktet ikke å komme frem til en løsning innen fristen var satt for forhandlingene i dag.

LO og YS-privat har hatt vanskelige saker på bordet under forhandlingene, men føler at det har vært lite fremdrift fra arbeidsgivers side.

De har derfor bedt Riksmekleren om bistand, for å prøve å få til en løsning.

De viktigste kravene til LO og YS-privat har vært:

• Tette hullene i AFP-ordningen, sikre sliterne en rettferdig pensjon

• Pensjonsopptjening i Obligatorisk tjenestepensjon fra første krone.

• Sikre dekning av reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere

• Økt kjøpekraft til alle, som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn

Det er derfor varslet plassoppsigelse for de arbeidstakerne i privat sektor som er omfattet av tariffoppgjøret mellom LO og NHO, samt 30 000 medlemmer i YS-forbundene Parat, Negotia, YTF, Delta og SAFE.

​Meklingsfristen er satt til 7. april kl. 24.00. En eventuelt storstreik kan være et faktum ved arbeidstidens start søndag 8. april, hvis ikke Riksmekleren klarer å få til et omforent resultat mellom partene innen fristen.


Mer informasjon:

Forhandlingssjef
Rune Johnsrud