30.04.2014 
Maskinistforbundet ser bruddet i innenriksoppgjøret som en lønnskamp - Sjøoffisersforbundet ser bruddet som en profesjonskamp og setter derved samarbeidet om de politiske utfordringene vi står overfor denne våren i spill.
 ​Maskinistforbundet er ikke uenig i at kapteinen som øverste leder skal være best betalt om bord, men på sammenlignbart grunnlag. Kravet fra Maskinistforbundet nevner overhodet ikke kapteinen eller andre stillinger om bord som vi ikke har forhandlingsrett for. Vi fokuserer utelukkende på våre maskinoffiserers lønnsutvikling og vårt hovedkrav er:
 
«For å sikre at maskinsjefens lønn gjenspeiler stillingens krav til utdanning, ansvar, arbeidsbelastning og kompleksitet skal maskinsjefen ikke tjene mindre enn kr. xx, eller mindre enn x prosent under den best betalte om bord.»
 
Kravet er forankret og besluttet enstemmig av tariffkonferansen, forhandlingsutvalget og forbundsstyret.
 
Det er legitimt å benytte streikevåpenet  i forbindelse med lønnskamp dersom det er nødvendig.
 
Maskinistforbundet tåler uenighet om prioriteringer og lønnsutvikling for forskjellige grupper i lønnsforhandlinger, det være seg innenriks eller på andre områder. Forbundets medlemmer, forhandlingsutvalg og forbundsstyre prioriterer, forhandler og ivaretar tariffinteressene for våre egne medlemmer og kun for dem. Da kan uenighet med andre forbund oppstå, men det er vår mening at vi må kunne håndtere uenighet uten at det politiske samarbeidet settes i spill slik Sjøoffisersforbundet unødvendig har gått ut og gjort.
 
I en vanlig lønnskamp i forbindelse med et hovedtariffoppgjør velger Sjøoffisersforbundet overraskende å sette samarbeidet på spill. Det får vi bare beklage, men det må Sjøoffisersforbundet selv svare for.
 
Det norske maskinistforbund sitt forbundsstyre, forhandlingsutvalg og tarifffonferanse stiller seg fullt ut bak kravene til årets hovedtariffoppgjør på innenriks!
 
Bjørn Andreassen
Forbundsleder»