19.04.2018 
Det norske maskinistforbund har brutt forhandlingene med NHO Sjøfart. Dnmf vil nå meddele Riksmeklingsmannen dette, og vil samtidig meddele plassoppsigelse. ​

 
Dnmf valgte å bryte forhandlingene med NHO Sjøfart. Dnmf har bla hatt særlig fokus på Rednigsselskapet under årets forhandlinger.

Melding om bruddet blir sendt Riksmekleren, som vil kalle inn partene til mekling.
Forhandlingene mellom Dnmf og NHO Sjøfart omfatter revisjon av overenskomstene for maskinoffiserer i innenriksfart.

Det var svært krevende forhandlinger og viktige spørsmål for Dnmf, dessverre nådde vi ikke frem i forhandlingene og så oss nødt til å gå til brudd. Forhandlingsleder for Dnmf er Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Dnmf.

Forhandlingane ble gjennomført med et bakteppe av et stramt samordnet oppgjør som i liten grad treffer våre medlemmer.

Dnmf vil komme med ytterligere informasjon senere.

Hege og anders brudd.jpg

Leder av forhandlingsutvalget, Anders Gjestad, og forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Dnmf.

Protokoll.jpg

Protokollen fra bruddet mellom NHO Sjøfart og Dnmf.

Anders og Anders.jpg

Leder av forhandlingsutvalget, Anders Gjestad, og medlem
av forhandlingsutvalget, Anders Ødman. ​​Gjestad jobber i 
Fjord1, mens Ødman jobber i Redningsselskapet.