10.02.2020 
​– Color Line har gjennom en årrekke satset tungt på opplæring. Rederiet får gode skussmål fra både kadetter og lærlinger, som gir uttrykk for at rederiet og lederne om bord har vært lydhøre når de har ønsket å ta opp forhold rundt opplæringen, s​​​ier Hege-Merethe Bengtsson, styreleder i Stiftelsen i Norsk Maritim Kompetan​​​se.​

 
​Color Line er Norges beste rederi til å ta imot og lære opp unge sjøfolk. Utmerkelsen kommer fra stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, og ble utdelt av næringsminister Iselin Nybø under Haugesundkonferansen.

– Color Line har et betydelig antall opplæringsstillinger i sin flåte. I tillegg til ordinære kadetter har rederiet gitt flere av sine matroser og motormenn mulighet til å få nødvendig opplæring slik at de kan løse kompetansesertifikat. Rederiet har et betydelig antall lærlinger innenfor en rekke fagfelt, ikke bare på dekk og maskin, sier Hege-Merethe Bengtsson, styreleder i Stiftelsen i Norsk Maritim Kompetanse.

 – Color Line har gjennom en årrekke satset tungt på opplæring, og dette har
blant annet blitt synlig gjennom nominasjoner til opplæringsprisen over flere år,
sier Hege-Merethe Bengtsson, styreleder i Stiftelsen i Norsk Maritim Kompetanse.
Foto: Vigdis Askjem

Color Line er en av Norges største opplæringsbedrifter med nærmere 50 lærlinger og kadetter på dekk og maskin, samt i underkant av 40 lærlinger i hotelldriften. Det vil si at rederiet til enhver tid har rundt 90 personer under opplæring.​

I begrunnelsen fra stiftelsen trekkes praksis med sommerkadetter frem som et eksempel til etterfølgelse. Blant annet har studenter fra maritime høyskoler nydt godt av denne ordningen, hvor   studentene har fått anledning til å seile i feriene mellom studieårene. Det trekkes også frem som positivt at flere sommerkadetter har fått videre karriere i Color Line.

– Color Line har gjennom en årrekke satset tungt på opplæring, og dette har blant annet blitt synlig gjennom nominasjoner til opplæringsprisen over flere år. Rederiet får gode skussmål fra både kadetter og lærlinger, som gir uttrykk for at rederiet og lederne om bord har vært lydhøre når de har ønsket å ta opp forhold rundt opplæringen, sier Bengtsson.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift» for å skape oppmerksomhet om bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

– Vi er svært glade og stolte over å motta denne prisen. Opplæring er noe av det viktigste vi gjør i Color Line, og det er avgjørende for maritim næring at vi lærer opp unge folk. Våre unge lærlinger bidrar positivt i den daglige driften, og vi synes også det er gledelig at mange fortsetter sin yrkeskarriere i Color Line etter endt lærlingtid, sier Einar Monstad, konserndirektør HR i Color Line.​

Prisen «Årets Maritime Lærebedrift» deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier: Antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

Årets opplæringsbedrift 2 be.jpg
Næringsminister Iselin Nybø (V) overrakk prisen Årets maritime lærebedrift til konserndirektør 
HR i Color Line, Einar Monstad. Lengst til venstre Christine Korme, moderator under
Haugesundkonferansen.. Foto: Jógvan H. Gardar

Årets opplæringsbedrift.jpg

Konserndirektør HR i Color Line, Einar Monstad, takket for prisen til Color Line. Foto: Jógvan H. Gardar

Følgende rederier har tidligere mottatt prisen:

2013: Hurtigruten
2014: Simon Møkster
2015: Island offshore
2016: Fjord1
2017: Egil Ulvan Rederi
2018: Golden Energy Offshore
Om Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I samarbeid med andre aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som ønsker en maritim karriere og rederier som ønsker kvalifisert personell.

Styret i Stiftelsen består av representanter oppnevnt av Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet. Norges Rederiforbund er sekretariat for Stiftelsen.