11.03.2020 
​​

 
I tråd 

med tydelige råd og anbefalinger fra helsemyndighetene vil de ansatte i Dnmf arbeide hjemmefra en tid fremover. Det innebærer at vi ikke er å treffe på Maritimt Hus hverken i Ålesund eller i Oslo.

Alle ansatte er i arbeid som normalt innenfor alminnelig arbeidstid og nås som vanlig på epost og mobiltelefon.

Alle fysiske møter, kurs, konferanser og lignende er avlyst i perioden fra og med 12. mars til og med 26. mars.

Det vil bli lagt ut informasjon på våre hjemmesider om avlyste arrangementer,​​ og alle som er påmeldt eller innkalt vil få direkte beskjed.

Evaluering i tråd med helsemyndighetenes anbefaling vil bli foretatt fortløpende etter dette.

Dnmf vil fortsette å følge utviklingen nøye, og på bakgrunn av de tydelige og klare rådene som myndighetene gir, oppdatere informasjonen og aktuelle tiltak fortløpende.

Følg med på www.dnmf.no for videre oppdateringer.

Våre ansatte kan som vanlig nås her:

 

 Dnmf - kontaktinformasjon
  mobil     epost
Hege-Merethe Bengtsson   414 41 818 hmb@dnmf.no
Odd Rune Malterud   913 21 563 orm@dnmf.no
Håkon Eidset   469 51 528 he@dnmf.no
Knut Walle-Hansen   948 37 172 kwh@dnmf.no
Svein Roger Mandal   977 20 390 srm@dnmf.no
Ulf Brekke   954 69 804 ub@dnmf.no
Rune Johnsrud   977 93 156 rj@dnmf.no
Helene Brandal   977 20 390 hjb@dnmf.no
Christian Fossum   916 49 453 cf@dnmf.no
Linda Norgren   911 04 142 ln@dnmf.no
Line Rogne   928 34 008 lr@dnmf.no
Jørgen Ringen Andersen   975 44 641 jra@dnmf.no
Vigdis Askjem   924 12 163 va@dnmf.no
Jogvan Gardar   907 00 926 jhg@dnmf.no

 

Spørsmål rettes til administrerende direktør Hege Bengtsson eller assisterende direktør og fagsjef Odd Rune Malterud.