14.04.2020 
​​​​

 
​På denne siden legger vi ut det siste nye fra de ulike områdene som våre medlemmer jobber på, og som påvirkes av pandemien. Vi har en eget informasjonsside som oppdateres daglig med informasjon som medlemmene trenger og kan ha bruk for. Der vil dere få viktig informasjon samlet på et sted. 

Her legger vi ut siste nytt fra områdene som medlemmene til Dnmf jobber innen:

14. april

Flere kommuner i Nord-Norge opphever «søringkarantenen».

Flere kommuner Nordland, Troms og Finnmark bekrefter tirsdag at de fra og med midnatt opphever lokale karantenebestemmelser for reisene som kommer fra Sør-Norge, den såkalte «Søringkarantenen».

Blant kommunene som har bekreftet dette er Tromsø, Sortland, Vestvågøy og Narvik. Røst opphevet disse bestemmelsene allerede før påske.

Flere kommuner har også bekreftet at de av smittevernhensyn ønsker å opprettholde lokale karantenebestemmelser inntil videre. Blant disse finner vi Evenes, Rana, Alta og Hammerfest.

Dnmf anbefaler våre medlemmer til å oppsøke den enkelte kommunes nettsider for ytterligere informasjon og siste nytt knyttet til lokale bestemmelser i de enkelte kommunene. 

29. mars

Seismikkselskap EMGS sier opp nesten alle ansatte. De aller fleste ansatte mister jobben på permanent basis.


27. mars 

DOF: ​​Har tapt 200 millioner kroner på kronesvekkelse​

23. mars


Viktige avklaringar rundt karantenereglar for sjøfolk

Sjøfolk kan avvikle karantenen om bord på fartøyet under viss vilkår. Det går fram av eit brev frå Helsedirektoratet til Fiskebåt.

Les mer


21. mars

Corona protokollen av 17. mars
 
NSF, NSOF og Dnmf har blitt kontaktet av medlemmer knyttet til protokoll av 17/3-2020  vedrørende ekstraordinært handlingsrom for praktisering av Nor overenskomst forbindelse med den globale Corona-pandemien.

 
Vi opplever at det er en del misforståelser ute i rederiene i forhold til hvilke tiltak som protokollen åpner for. Sjømannsorganisasjonene har bedt om et nytt møte med Norges rederiforbund over helgen.

 
Vi vil informere fra møtet så snart det er avholdt.

 

21. mars

Dnmf frykter permitteringer og oppsigelser i innenriksen​

Dnmf frykter permitteringer og oppsigelser i innenriksen, og har sendt brev til medlemmer av regjeringen og Stortinget.


 

 
20. mars kl. 0900
Dagpenger i påsken

Det gjelder en 6-ukersregel for dagpenger i påsken. Dersom permitteringen varer kortere enn 6 uker (f.eks. fra 21.3. til 1.5.2020) gir ikke NAV dagpenger i perioden palmesøndag til 2. påskedag. Det er derfor viktig at arbeidsgiver ikke varsler permittering som er for kort.

Les mer om dagens oppdateringer i vårt informasjonsskriv som du finner her.

19. mars kl. 12.30:

Lærlinger og kadetter

Det er bekreftet at lærlinger som mister læreplassen vil få en inntektssikring som er på nivå med det de hadde som lærlinger.

Når det gjelder Kadetter er ikke det samme avklart og Dnmf sendte allerede den 16. mars forespørsel om avklaring til Arbeids -og sosial departementet og sentrale politikere. Dnmf vil komme med svaret så fort det foreligger. 


 

18. mars

Til våre medlemmer - hilsen fra administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson. Les mer her​


 

18. mars kl. 21:46

IMO har i kveld gitt ut et sirkulære hvor de tillater medlemstatene til å kunne utsette sertifikatfornyelse, noe Norge gjorde for noen dager siden.

 
Dokumentet kan leses her 
Circular Letter No.4204-Add.5 - Coronavirus (Covid-19) - Guidance Relating To The Certification OfSeafarers (Secretariat).pdf

 

 
​18. mars kl. 19:20:

Hurtigruten ​​​​legger 14 av 16 skip i opplag. Mannskapene blir permittert.


 

18. mars kl. 15.54:

Tariffpartenes tiltak for å avhjelpe komplikasjoner med mannskapsskifte som følge av Koronapandemien

Skipsfarten utgjør en kritisk samfunnsfunksjon i den perioden landet er i og vil være i en periode. Myndighetene har lagt stor vekt på at det transportbehovet som skipsfarten dekker bør gå som normalt og har akseptert enkelte unntak fra karantenebestemmelsene og innreise for utenlandske borgere som skal om bord i skip (arbeidsreiser).

Dette til tross så erkjenner partene at det har oppstått en prekær og utfordrende situasjonen som følge av de tiltak som iverksettes for å begrense Koronaviruspandemien både nasjonalt og internasjonalt. Slike hindringer innebærer at skipene enten ikke får gjennomført mannskapsskiftene til fastsatt tid, at personell som skal avløse nektes utreise som følge av karantene m.v. I ytterste konsekvens risikere man at skip bli liggende «off-hire» med negativ konsekvens både for rederiet og de ansatte. Begrensninger i mannskapsskiftene vil kunne variere med hvilke land og havner man planlegger slike gjennomført i, og behov for endringer vil kunne oppstå på kort varsel for få gjennomført disse og å holde skipene i drift.

Partene er enige om at det i det enkelte rederi kan være nødvendig å gjøre tilpasninger til ordinært driftsmønster som en konsekvens av slike hindringer og har i dag inngått en protokoll som i en periode frem til 31. mai 2020 lemper noe på tariffavtalens bestemmelser som regulerer avvikende mannskapsskiftene. Partene vil holde tett dialog fremover for å vurdere tiltak som sikrer arbeidsplasser og drift. ​

Protokoll NOR-overenkomster Koronapandemi 18 mars 2020.doc


 

18. mars kl. 15:49:

Protokoll Kystrederiene-Det norske Maskinistforbund

​År 2020, den 17. mars ble det holdt forhandlingsmøte pr e-post mellom Kystrederiene og Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund vedrørende konsekvensen av Corona pandemien. 

Her er protokollen fra møtet:

​Protokoll Kystrederiene Corona pandemien 17 mars 2020.pdf


 

15. mars:

Mannskaps bytte 150320.docx


 

11. mars:

Corona notice to our members and partners​