03.01.2017 Sjømannshjelpen innvilget i går støtte på til sammen 332 000 kroner til sjøfolk som har blitt rammet av oppsigelse eller permittering. Støtten skal brukes til oppgradering av sertifikat.

 Visste du at dersom du er oppsagt eller permittert kan du nå søke om støtte fra Sjømannshjelpen for å oppgradere ditt sertifikat?

– Permitterte eller oppsagte i rederi, og som kan sannsynliggjøre ny fast ansettelse med oppgradert STCW 78-sertifikat, kan etter nærmere fastsatte kriterier søke om støtte til kurs, sier daglig leder i Sjømannshjelpen, Margaret Martinsen.
 
Kriteriene er blant annet:

• Norsk statsborger
• Dokumentert minimum 3 års tjenestetid på skip som gir opptjening i Pensjonstrygden for sjømenn og/eller Garantikassen for fiskere.
• Personer med særlig stor økonomisk byrde kan særbehandles iht. vedtektenes paragraf 1.

Sjømannshjelpen har satt av et årlig estimert budsjettbeløp og kan etter fastsatt søknad innvilge garanti om maksimalt kr. 35 000,- pr. kurs.  Dette er en engangsutbetaling som foretas i ettertid mot kvittering og bestått kurs.

– En slik støtte kan normalt kun gis en gang, forklarer Martinsen.

Hun forsikrer at de vurderer og bevilger tilskudd fortløpende.

Søknadsskjema om kursstøtte finner du på www.sjomannshjelpen.no.
 
Det er også verdt å merke seg at stipendordningen for sjøfolk som videreutdanner seg fortsetter som før. Studiestøtten innebærer at det kan gis et rentefritt lån som kan bli omgjort til stipend etter utdanning med rett til maritimt sertifikat, minimum D4, M4 eller E4.


Fra venstre: fagsjef i Det norske maskinistforbund Odd Rune Malterud, nestleder i Sjømannsforbundet Jan Cato Bakken og daglig leder i Sjømannshjelpen, Margaret Martinsen.