​Flyktningestrømmen over Middelhavet fortsetter, og nå krever sjømannsorganisasjonene, Rederiforbundet og Flyktningehjelpen at politikerne handler raskt.

 Antallet flyktninger som prøver å komme over Middelhavet og inn i Europa fortsetter. Vinteren ser ikke ut til å bli noen lavsesong for de desperate flyktningene. Hittil i år har minst 3200 druknet. Italia overlater nå ansvaret av overvåkingen av havet til EU, og det betyr samtidig at ansvaret for flyktningene ligger på flaggstaten til de skipene som tar opp folk i nød.

Situasjonen er alvorlig i Middelhavet, og for sjøfolkene, som i utgangspunktet er i området på helt andre oppdrag er situasjonen krevende. De ønsker å hjelpe folk i nød, redningen av mennesker i nød på sjøen - inkludert ulovlige innvandrere - er en forpliktelse i henhold til internasjonal sjørett, sier fagsjef Odd Rune Malterud i Det norske maskinistforbund. Han viser til at handelsskip er lovpålagt å redde mennesker i havsnød i følge SOLAS-konvensjonen, som er vedtatt av IMO-landene.

Alle IMOs medlemsland er også forpliktet til å samarbeide i redningsaksjoner, samt sørge for at skipsførerens ansvar for å ta vare på de overlevende blir raskt ivaretatt slik at enkeltpersoner som er reddet kan bli levert til et sikkert sted.

- Dette kan i verste fall medføre at Norske skip er nødt til å seile disse folkene til Norge, da de ikke kan sendes via andre land. En slik transport på et skip som ikke er et passasjerskip med de fasiliteter som skal til, er nær sagt en like stor trussel som den de ble reddet fra, sier Malterud.

Skip med reddede kan i utgangspunktet heller ikke gå til havn for å få varme klær, proviant, vann og drivstoff. Vi minnes med gru den spente politiske situasjonen for MV Tampa til Wilh. Wilhelmsen utfor Australia i 2001.

- Det må derfor opprettes et mottakssenter i nærheten for å sikre at flyktningene får den hjelpen de trenger umiddelbart, før man ser på hva som skal skje med dem videre, sier Malterud.

Norges Rederiforbund og Flyktningehjelpen har også henvent seg til norske myndigheter for å finne en rask løsning på situasjonen, når Italia ikke lenger kan ta på seg å huse alle flyktningene.

Tekst: Jógvan H. Gardar

 

Bourbon Orca TV Norge - komp.jpg

 

Årets helter fra Bourbon Orca:
33 sjømenn på det norske skipet «Bourbon Orca» har fått pris for Årets heltedåd, etter å ha reddet rundt 2000 flyktninger i Middelhavet. Prisen utdeles i samarbeid mellom VG, TV Norge og Gjensidigestiftelsen.
– Det har vært et fantastisk teamarbeid i alle ledd fra rederiet, til kontoret og ned til lærlinger og mannskap. Vi vil også takke sjømannsprestene Ole Dagfinn Sky og Morten Høst for all støtte, vi satte utrolig stor pris på at de tok seg tid til å komme ombord på Orca for å prate med oss, sier verneombud Glenn Midtvik (41) ved Bourbon Orca til VG.
Under den direktesendte sendingen på TV Norge, der årets hverdagshelter ble hedret, reiste publikum i salen seg for de 19 mennene fra Bourbon Orca og rederiet.

Foto: Daniel Tengs, TV Norge