17.09.2019 
​​​​
Et solid flertall av delegatene på landsmøtet til Det norske maskinistforbund sa i dag nei, til at forbundet skal slå seg sammen med andre forbund. Vedtaket betyr at Dnmf fortsetter som Unio-forbund.

Av 52 stemmeberettigede sa 46 ja til forbundsstyrets innstilling, om ikke å slå forbundet sammen med et eller flere andre forbund. Fem stemte nei, og en stemme var blank.

Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson,  sier i en kommentar til vedtaket:

- Alle våre medlemsgrupper var ikke velkomne i LO, derfor ble en sammenslåing umulig. Vi fant en løsning med alle aktuelle fagforforeninger i LO, med unntak av Fagforbundet. Sammenslåing ble derfor ikke mulig på nåværende tidspunkt, og det er det landsmøtevedtaket i dag avspeiler.

​Resultatet betyr at Det norske maskinistforbund fortsetter som i dag.

I formiddag startet det 38. ordinære landsmøtet i Det norske maskinistforbund. Første sak på agendaen var veivalget for forbundet.

Nå fortsetter landsmøtet med sakene som skal behandles. I morgen skal landsmøtet ta standpunkt til hvordan forbundet skal organiseres fremover. Landsmøtet skal ta standpunkt til om forbundet skal organiseres som i dag, i regioner, eller om det skal organiseres i næringsområder.

Onsdag ettermiddag skal landsmøtet velge ny leder og nytt styre for forbundet.

 

Alle spørsmål vedrørende landsmøtet svares av generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson på mobil 414 41 818