Dnmf deltar i dag på høring på Stortinget om forslag om å nedsette et partssammensatt utvalg
 13.02.2020 
​​​

 
Dnmf møter i dag til høring i Stortinget for å presentere våre standpunkter og gi våre kommentarer til representantforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om å nedsette et partssammensatt utvalg for å se på innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.
 

- Dnmf er til stede for å levere våre innspill til komiteen. Vi har den informasjonen vi trenger. Nå trenger vi politisk handling, og at det nedsettes et partssammensatt utvalg så raskt som mulig, sier administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson.

Representantforslaget fra Terje Aasland (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten som foregår i norske farvann og på norsk sokkel skal i dag til høring i Stortingets næringskomité.

Dnmf mener det er svært viktig at representantene har løftet denne saken til behandling av Stortinget. Innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann er en nødvendighet for å sikre fremtidig rekruttering til næringen og like konkurransemuligheter for sjøfolk bosatt i Norge og sjøfolk bosatt i utlandet.

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og politisk rådgiver Jørgen Andersen vil delta i høringen på vegne av Det norske maskinistforbund.

Høringen kan følges direkte på Stortingets nettsider fra klokken 10:45.

Videre prosess
Dagens høring vil bidra til å danne grunnlaget for det videre arbeidet med forslaget i Stortinget. Næringskomiteen har frist for å avgi sin innstilling til forslaget 24. mars. Med andre ord vil ingenting bli avgjort i dagens høring. Høringen er først og fremst en mulighet for partene i næringen til å komme med sine innspill til forslaget som foreligger komiteen, samt en mulighet for komiteen til å stille spørsmål til partene.

Dnmf mener også det er viktig å påpeke at dersom forslaget om å nedsette et partssammensatt utvalg ikke skulle få flertall i komiteen betyr ikke det nødvendigvis at det er et nei til krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Forslaget som behandles i Stortinget dreier seg om hvorvidt man skal sette ned et partssammensatt utvalg, og ikke hvorvidt man sier endelig ja eller nei til innføringen. Uavhengig av resultatet av næringskomiteens arbeid vil det viktige arbeidet med å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann fortsette.

Forslaget kan følges i Stortinget her.


 

Mer informasjon:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Mobil:     +47 414 41 818


Politisk rådgiver og samfunnskontakt
Jørgen Ringen Andersen