10.07.2013   

Hensikten med møtet er å påvirke og styrke ITF (International Transport Workers Federation) i arbeidet med sjøfolks interesser på ulike områder.
- En av de viktige sakene er å se på hvordan man kan hindre at sjøfolk automatisk blir kriminalisert og fengslet ved sjøulykker, spesielt der ulykker medfører miljøforurensning, sier Avløyp.
I tillegg er det gjennomgang av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs Maritime Labour Convention, hvilke erfaringer har man så langt og hvilke tiltak bør man allerede nå gjøre ILO oppmerksom på for revisjon. Maritime Labour Convention trer i kraft over hele verden 20. august i år.
Under det ukelange møte debatteres også ITFs arbeid for sjøfolks interesser i forhold til IMO (International Maritime Organization). Her avgjøres blant annet regulering av sjøsikkerhet, fartøy og utdanning.

ITF