02.02.2018 
De ansatte ved Sjøkartverket får nå fastlønn, etter at Dnmf og Sjøkartverket har blitt enige om en ny avtale for forbundets medlemmer.​

 
​Partene har blitt enige om å endre hele avtalestrukturen for medlemmene til Dnmf, som jobber hos Sjøkartverket. Fremover vil partene følge statens lønnsforhandlinger, og de ansatte kommer under en fastlønnsavtale. Partene er samtidig enige om en lønnsøkning på 1,2 prosent, som vil ha tilbakevirkende kraft, og gjelder fra 2017.