21.03.2020  ​Dnmf frykter permitteringer og oppsigelser i innenriksen, og har sendt brev til medlemmer av regjeringen og Stortinget.

Dnmf har blitt gjort kjent med at AtB vil redusere kapasiteten på fergesambandet i Trøndelag. Dnmf frykter konsekvensene dette vil ha, både for opprettholdelsen av kritiske samfunnsfunksjoner i Trøndelag, og for sjøfolkene om bord. Dessverre vil en reduksjon i kapasitet også øke faren for permitteringer og oppsigelser av mannskap. Dette er kritisk for tilbudet i Trøndelag, og det strider også mot de nasjonale føringene gitt om opprettholdelse av transportårene i landet.

Dnmf er svært bekymret for konsekvensene av en slik reduksjon og støtter oss til NHOs innspill der de ber om at fylkesmannen umiddelbart vurderer om fylkeskommunens planer om å redusere transportkapasiteten på fergesamband er tilrådelig. Vi oppfordrer også myndighetene til å opprette dialog med Trøndelag fylkeskommune for å finne en rask løsning i saken.