24.05.2016 
​Hovedforhandlingene med HRF er i havn, og DNMFs Ulf Brekke er glad for å kunne annonsere at en hovedavtale omsider er på plass.

 
Den 23. mai 2016 ble hovedforhandlingene mellom DNMF og HRF (Hurtigbåtforbundet/Maritim arbeidsgivergruppe) ferdig fremforhandlet. Årets oppgjør var det første oppgjøret der alle tre forbundene, NSOF, NSF og DNMF forhandlet i sammen. Etter flere møter og særmøter ble det enighet om 2 % tillegg på skalahyren samt en forenkling i teksten på kostgodtgjørelsen. I bilaget om kurs ble det innført kost og losjigodtgjørelse etter statens regulativ.

Det ble også fremforhandlet Hovedavtale mellom DNMF og HRF. HRF var den siste av våre tariffpartene uten hovedavtale. Hovedavtalen ble fremforhandlet i samarbeid med NSOF.

Hurtigbåtforbundet web mai 2016.jpg

Direktør i HRF, Ottar Aare og Ulf Brekke med den ferdig fremforhandlede hovedavtalen.