24.03.2020  
Det norske maskinistforbund (Dnmf) hadde mandag 23. mars et tlf. møte med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om hvilke særlige utfordringer og konsekvenser vi opplever i forbindelse med Corona 19 pandemien og de av myndighetene vedtatte tiltak.

For Dnmf er det fokus på jobbsikkerhet og unngå permitteringer og oppsigelser, sikkerheten til våre medlemmer og å ta vårt samfunnsansvar som pålagt oss.

Sikkerheten til medlemmene i fokus.

Som kjent har Dnmf i forrige uke sendt brev til Sjøfartsdirektoratet og Departementet og gitt utrykk for at Sjøfartsdirektoratet har gått for langt i sine unntak fra det regelverk som skal sikre og verne arbeidstaker på skip, samt indre og ytre miljø. I den foreliggende situasjon er det helt avgjørende at kravene til sikkerhet ikke reduseres.

Utfordringer og konsekvenser ved mannskapsskifte nasjonalt og internasjonalt ble tatt opp, samt partene i arbeidslivets evne til å finne løsninger og at dersom vi opplever at arbeidsgiver misbruker slike løsninger undergraver dette vår evne til å finne gode løsninger.

Situasjonen i ferge og lokalfarten ble tatt opp særskilt med krav om at rutetilbudet opprettholdes.

Følg med på informasjon fra Dnmf på våre nettsider www.dnmf.no

-

Mer informasjon, kontakt

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
 
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818​