03.10.2019  ​Mandag 30. september var forbundets advokat Knut Walle-Hansen og forhandlingssjef Rune Johnsrud på besøk hos Porsgrunn brann og redning.

Årsaken til besøket var sammenslåingen av brannstasjonene i Bamble, Porsgrunn, Sandøya og Drangedal til Grenland brann og redning IKS, samt virksomhetsoverdragelse av det industrielle brannvesenet (Nokas) på Herøya i Porsgrunn til det nye Grenland brann og redning IKS.

På møte var foruten hovedtillitsvalgt Stian Frislie, tidligere HTV Frode Halvorsen og Morten Mastrød Larsen.

Stian gikk igjennom en ekstern rapport om Grenland brannvesen og industrien, og mandatet på hvordan dette var tenkt gjennomført.

Det var mange konstruktive og gode spørsmål og diskusjoner om temaene rundt sammenslåingen og virksomhetsoverdragelsen.

Den lokale klubben skulle på ettermiddagen ha medlemsmøte, så det ble også tid til å gjennomgå en del andre spørsmål som var reelle inn mot klubbmøtet, blant annet fra Dnmf sitt landsmøte i september.

Walle-Hansen og Johnsrud fikk også en omvisning på en flott brannstasjon og det ble også tid til å hilse på det sittende vaktlaget under besøket.

Det ble også tid til en samtale med brannsjef Morten Meen Gallefos, som var meget positiv til samarbeidet med tillitsvalgtapparatet i Dnmf.

 

Kontaktperson:
Forhandlingssjef
Rune Johnsrud
E-post:  rj@dnmf.no
Mobil:    +47 977 93 ​156