24.04.2015

Mange medlemmer reagerte umiddelbart på artikkelen "Kanskje vi burde sette opp en full sjømann som nytt nasjonalmonument?" som ble publisert på nettavisen Hegnar.no 21. april og ba DNMF ta affære. DNMF har derfor sendt et brev til Finansdepartementet der vi protesterer mot språkbruken i intervjuet med statssekretær Jan Gunnar Pedersen. Les brevet her.

 
Til Finansdepartementet

Vedrørende utsagn om «full sjømann som nytt nasjonalmonument» på hegnar.online
I et intervju med statssekretær Jan Gunnar Pedersen på hegnar.online kan man lese følgende: Verstingen var likevel de berømte fregattene som skulle koste rundt seks milliarder, men som kom opp i svimlende 24,7 milliarder kroner. - Kanskje vi burde sette opp en full sjømann som nytt nasjonalmonument? foreslo Pedersen, til latter fra salen. (http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel544585.ece)

Mange av våre medlemmer reagerte umiddelbart på denne artikkelen og gjorde oss oppmerksom på saken. De føler seg svært krenket over ordbruken som fremkommer i intervjuet, og har gitt uttrykk for at en slik stigmatisering av en yrkesgruppe er uakseptabel. Saken blir ikke bedre av at uttalelsen kobles til kostnadsoverskridelsene ved innkjøp av Forsvarets fregatter – en sak verken sjøfolk eller sjømannsforbundene har hatt noen befatning med eller innflytelse over.

Med forbehold om at statssekretæren er feilsitert på hegnar.online, vil Det norske maskinistforbund på det sterkeste protestere på at det offentlige Norge og regjeringen ved statssekretæren uttaler seg på denne måten.

Med vennlig hilsen

Hege-Merethe Bengtsson
Generalsekretær
DNMF