17.07.2019 
​​Hurtigruten har planlagt seilinger med MS «Roald Amundsen» og MS «Spitsbergen» i strid med NIS-forskriften.​

 
Hurtigruten har planlagt seilinger med MS «Roald Amundsen» og MS «Spitsbergen» i strid med NIS-forskriften.

Paragraf 7 i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS), setter som villkår for å føre passasjerer mellom norske og utenlandske havner at cruiseskipet anløper til sammen minst to utenlandske havner

Forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

§ 7. Vilkår for å føre passasjerer mellom norske og utenlandske havner
a.              Cruiseskip som omfattes av dette kapittelet tillates å føre passasjerer mellom norske
havner dersom det anløper tilsammen minst to utenlandske havner før eller etter anløp av en eller flere norske havner,
b.              Passasjerene har ikke anledning til å kjøpe billetter kun mellom norske havner,
c.               Passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner.
Kilde: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-07-09-596

I juni i 2018 fastslo Sjøfartsdirektoratet at Hurtigruten brøt loven under en seilas til Svalbard. Saken bunnet i at MS «Spitsbergen» ble registrert om til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) før det gikk fra kai i Bergen 19. mai. Byttet fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) innebar at rederiet slapp å betale norsk tariff til de ansatte om bord, noe som ga Hurtigruten store besparelser. Forskriften tillater imidlertid kun NIS-registrerte fartøy seilas mellom norske havner dersom det anløper minst to utenlandske havner. MS «Spitsbergens» tur gikk fra Bergen via fem havner på fastlandet til Svalbard, og brøt dermed forskriften.

Etter informasjon fra Hurtigruten foregår årets to planlagte seilinger som følger:

MS «Roald Amundsen»:

Seilingen starter i Tromsø 21/7, med anløp i Skarsvåg 22/7. Neste anløp er på Bjørnøya 23/7.

MS «Spitsbergen»:

Seilingen starter i Longyearbyen 17/8, og skipet anløper deretter flere havner på Svalbard og Bjørnøya. 27/8 anløper skipet Skarsvåg, Sommarøya 28/8 og anløper Tromsø 29/8 som siste havn.

Dnmf mener at dette er i strid med NIS-forskriften. Det har vært flere møter med Hurtigruten, næringsminister og statssekretæren i et forsøk på å komme frem til en løsning på årets seilinger.

Dnmf var i møte med næringsministeren senest mandag 15. juli, sammen med de to øvrige sjømannsorganisasjonene.

Det forelå et forslag, fra LO Maritime og Norges Rederiforbund, som innebar aksept for at Hurtigruten ASA gjennomfører de planlagte seilingene med NIS-flagg, under den forutsetning at skipets besetning avlønnes i henhold til gjeldende overenskomster for passasjerskip i kysttrafikk, så lenge skipet seiler langs norskekysten. Det vil si fra først ankomne havn på fastlandet til siste havn før overseiling til Svalbard. 

Dette er ikke en lønnskamp, men en kamp om arbeidsplassene, og like konkurransevilkår for våre medlemmer.

Dnmf kan ikke stille seg bak et forslag som åpner opp for NIS langs kysten, selv ikke for et begrenset tidsrom eller kun to seilinger, slik situasjonen er her.

Dnmf anser det som svært alvorlig og uheldig at departementet aksepterer og går inn for en slik åpning for NIS langs kysten, ved at departementet velger å forholde seg til Sjøfartsdirektoratet, som har uttalt at seilingene ikke er i strid med NIS-forskriften, selv om Hurtigruten ikke hadde opplyst om alle anløp i utenlandsk havn og som dermed ikke fremgikk av seilingsplanen.

(For eksempel kom ikke Cuxhaven-anløpet frem av seilingsplanen, og anløpet har kommet etter at Hurtigruten måtte gjøre noen justeringer på ruten på grunn av forsinket levering av skipet.)

Dnmf har tatt til orde for en varig permanent løsning som vil bli diskutert etter sommeren.

 


 

Kontakt Dnmf i denne saken:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Mobil:     +47 414 41 818

Områdeansvarlig
Helene J. Brandal
E-post: hjb@dnmf.no
Mobil: +47 977 20 390