22.02.2019 
Dnmf gir full støtte til Finlands Maskinbefälsförbund​, som går ut i streik for å sikre finske arbeidsplasser på finske fartøy.​

 
Den fisnke regjeringen krever at billig utenlansk arbeidskraft skal brukes i økende grad. Finlands Maskinbefälsförbund godtar ikke denne politikken, og har varslet streik som vil ramme hele den fisnke handelsflåten.​

 
Det finske rederiforbundet krever at 75 prosent av mannskapet på finske skip i finsk farvann kann være fra ikke-EU-land. Verksamhetsleder​ i Finlands Maskinbefälsförbund​, Robert Nyman, sier at dette er et krav de ikke kan godta. Han sier at forbundet har forsøkt å få på plass en forhandlingsløsning, men det har de ikke greid. Derfor blir det streik. 

 
Robert Nyman påpeker at med de nye kravene fra rederne vil en i fremtiden kun ha krav om en person i maskinrommet med finsk statsborgerskap. Resten kan komme fra lavtlønnsland. 

 
Les pressemeldingenm fra Finlands Maskinbefälsförbund, der de begrunner streikevarslet: Finlands Maskinbefälsförbund pressinfo 22 februari 2019 strejkvarsel.pdf

 
Det norske maskinistforbund støtter våre finske brødre i kampen mot sosial dumping og kampen for arbeidsplassene og maritim kompetanse i Norden.


 

Mer informasjon, kontakt:

​Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563