20.03.2018 
Det foreligger dom i saken som 20 tidligere ansatte i GC Rieber tok ut mot GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS, samt OSM.​​

 
​Det foreligger dom i saken som 20 tidligere ansatte i GC Rieber tok ut mot GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS, samt OSM. Sjøfolkene vant ikke frem med sin påstand om at oppsigelsene var ugyldig og at de hadde rett til videre ansettelse i OSM.

Saken reiser prinsipielt viktige spørsmål, bla. om organiseringen av rederivirksomhet  får konsekvenser for sjøfolks stillingsvern. Forbundet er skuffet over dommens resultat og at den ikke i større grad har tatt hensyn til de store konsekvensene for sjøfolkene. Forbundet vil nå foreta en grundig analyse av dommen før det besluttes om saken skal ankes.