14.07.2017 
​Medlemmene må kunne ha tillit til at sikkerheten ivaretas på en best mulig måte. Myndighetene må stille strenge krav gjennom nødvendig regulering, og operatørene og andre aktører på norsk sokkel må ha fokus på best practice og de ansattes sikkerhet fremover.  Det fremstår som om sikkerheten ikke har hatt samme tydeligere fokus gjennom oljenedturen, slik den hadde tidligere.

 
Det handler om tillit.  Våre medlemmer må ha tillit til at myndighetene og operatørene stiller så strenge krav til sikkerheten, at tilliten gjenoppbygges. En tillit som er utfordret blant annet gjennom den forferdelige ulykken med Super Puma-helikopteret på Turøy.

Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) sendte nylig ut en felles melding der de kunngjorde at de har til hensikt å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene H225LP og AS332L2. Disse helikoptrene har stått på bakken i Norge og Storbritannia siden Turøy-ulykken 29. april i fjor, der 13 personer omkom.

Tilliten til Super Puma-helikoptrene er ikke til stede i forbundet, og blant våre medlemmer, og DSO er derfor svært skeptisk til at flyforbudet er opphevet.

Luftfartstilsynet er et offentlig kontrollorgan som vi forventer setter de strengeste krav til sikkerhet. Vi føler at det har vært en god dialog med myndighetene, men er skeptiske til at flyforbudet heves, og at det igjen åpnes for bruk av disse konkrete helikoptertypene.

For våre medlemmer er det viktig at sikkerheten på sokkelen, og på transporten til og fra feltene, er så høy som mulig, slik at de kan kjenne seg trygge.

Medlemmene må ha trygghet, og tillit til sikkerheten fremover.

 

Hege-Merethe Bengtsson​​​
Administrerende direktør i DNMF/DSO

Kan kontaktes på mobil: 414 41 818
Epost: hmb@dnmf.no