01.02.2018 
Klima- og miljøminister ​Ola Elvestuen lover i et svar til Ruth Grung (Ap), at han vil følge stortingets vedtak om landstrøm.

 Stortingsrepresentant Ruth Grung påpekte i et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til at i budsjettforliket for 2018 fikk Venstre inn at "Stortinget ber regjeringen sikre at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi".
 
- Enova har nå utlyst ny søknadsrunde uten å ta med disse føringene. Vil ministeren sørge for å endre utlysningen til Enova, slik at budsjettforliket og Stortingets vilje blir fulgt opp?, spør Grung Elvestuen.
 
I svaret lover statsråden å følge opp vedtaket før jul. Han sier blant annet i svaret: "Vedtaket representanten Grung viser til ble fattet i Stortinget rett før jul. Ansvaret for Enova ble flyttet over til Klima- og miljøministeren for en uke siden. I den videre oppfølgingen vil jeg forholde meg til Stortingets vedtak. Dette vil skje innenfor rammene for Enovas mandat."