13.09.2019  
Tirsdag starter landsmøtet i Det norske maskinistforbund. Der skal delegatene ta standpunkt til om forbundet skal si ja til å slå seg sammen med Norsk Sjøoffisersforbund,m og dermed bli med i LO. Forbundsstyret har anbefalt at landsmøtet sier nei til sammenslåing. Av andre forslag som får betydning for forbundet fremover, er om en skal gå bort fra dagens organiosasjonsmodell med regioner, og i stedet ha næringsområder.

Det vil være i overkant av 100 deltakere på landsmøtet, når en tar med delegater, gjester og ansatte.

Helt til det siste har valgkomiteen vært nødt til å få på plass et forslag til styre. Deres første forslag fra før sommerferien, måtte for en uke siden endres, da lederkandidaten, Sveinung Fagervik, av personlige årsaker så seg nødt til å trekke seg.

Valgkomiteen har brukt de siste dagene til å finne en ny kandidat, og de har nå enstemmig kommet med et nytt forslag til styreleder.

Forslag til styreleder er Jarl Gunnar Faksvåg, mens Roger Skåtøy foreslås som første vara. Faksvåg stod som forslag til første vara i det opprinnelige forslaget.

Valgkomiteen vil redegjøre nærmere for kandidatene og begrunnelsen på landsmøtet.

Med endringene blir forslaget fra valgkomiteen dette til nytt forbundsstyre i Dnmf:

Leder: Jarl Gunnar Faksvåg        Midt      NHO sjø/Fosen/Ferge

Nestleder: Lasse Westby             Vest      KS/Brann

Styremedlemmer:

Torstein Lorentzen                      Nord     NHO sjø/Torghatten N./Ferge

Andreas Bakken                           Sørøst   NHO sjø/ /NIS

Leif Einar Kristiansen    Midt      NR NIS-Nor/Olympic/Utenriks supply etc

                           

Første vara:

Roger Skåtøy                  Midt      DSO/Oddfjell Drilling/Rigg

Andre vara:

Julie S. Bøe                      Sørøst   NHO sjø / Bastø Fosen / Ferge