29.05.2019 
​​

 Mandag til onsdag denne uken arrangerte Dnmf Energiforum om bord på Color Line – Color Magic.

8 medlemmer fra henholdsvis Bergen interkommunale renovasjonsselskap , Frevar, Østfold energi, Longyearbyen energiverk, Statskraft varme Heimdal og Oslo kommune EGE, samt forhandlingssjef og reiseleder Rune Johnsrud deltok på Energiforumet.

Program for dagene var blant annet lønnsoppgjøret 2019 og gjennomgang av avlønningene på de enkelte virksomhetene.

Den enkelte hadde en gjennomgang av sine respektive anlegg og hvordan det jobbes og hvordan bemanninger er.

Det var mange fine diskusjoner rundt sykefravær i ferie og hvordan samarbeide mellom de tillitsvalgte og ledelsen var på de respektive anlegg.

Hovedavtalene om blant annet permisjonsrettighetene ble gjennomgått av forhandlingssjefen og det var gode plenumsdiskusjoner om rutinene for permisjoner på de enkelte anleggene.

De enkeltes skiftplaner ble omhyggelig diskutert.

Det ble også tid til et besøk i maskinen og kontrollrommet. Her møtte vi maskinsjef Håkon Bull og 1. maskinist Freddy Nyvold. Det ble også en omvisning i hjerte av båten (maskineriet), som var av stor interesse for mange av deltakerne som tidligere har vært seilende maskinister.

Det ble avtalt at neste møte skulle være i Oslo  27. – 28. november og det ble gjennomgått hvilke temaer, som skal være faste punkter på fremtidige Energiforumer.

Deltakerne på Energiforumet var Espen Andrè Møller, Markus Karlsson, Andrè Kazinci, Reidar Johansen, Bjørn Heine Johanssen, Kurt-Erling Steinsvik, Erik Hyllestad og Kjell Hauso.

 
20190528 Fra kontrollrommet kvadrat.jpg
Mer informasjon, kontakt:

 
Forhandlingssjef
Rune Johnsrud
 
E-post:  rj@dnmf.no
Mobil:    +47 977 93 ​156​