På seminaret, som var fulltegnet med deltakere fra hele landet, sto foredrag, faglige diskusjoner og omvisninger på Energiverket på programmet. Forumet skal jobbe for å styrke bransjens anseelse gjennom faglig utvikling og fokus på HMS-, sikkerhet- og miljøspørsmål, og på denne måten håper de også å øke rekrutteringen til yrket.  Målet er å skape et forum som via DNMF har mulighet til å påvirke myndighetene.

Et godt seminar med gode, fremtidsrettede diskusjoner, var tilbakemeldingene fra deltakerne. Det kom fram mange interessante ideer og innspill som forumet kan jobbe videre med.

Seminar Svalbard 2014 Omvisning.jpg

​Kjell Hauso, som var vertskap for seminaret, viste deltakerne rundt på arbeidsplassen sin -Energiverket. Longyearbyen har landets eneste norskeide kullfyrte kraftvarmeverk. Her jobber 5 maskinister og 5 maskinassistenter med produksjon av elektrisitet og fjernvarme.
Foto: Line Leksund Rogne