06.05.2015

Partene i Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er enige i årets mellomoppgjør.

 ​KS Bedrift og LO Kommune, Unio kommune, Akademikerne og YS Kommune kom til enighet innen fristen i dette mellomoppgjøret.

Oppgjøret har en ramme på i overkant av 3 %.

Svein Roger Mandal (srm@dnmf.no) representerer DNMF i forhandlingene.