21.05.2019 
Det ble i går enighet mellom Dnmf og KS bedrift om mellomoppgjøret 2019. ​

 ​Det ble i går enighet mellom Dnmf og KS bedrift om mellomoppgjøret 2019.

Dnmf har bare medlemmer på Energiavtale ll og forhandler bare lokalt jf. hovedtariffavtalens kapittel 3 Lønnsbestemmelser.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å lage en veileder om «Energiverkenes utvikling og samfunnsansvar».

Til protokollen:

Vedlegg A Tjenestepensjonsordning – TPO-vedtekter:

Med bakgrunn i den pågående prosessen i KS-område, og i påvente av Stortingsbehandling av ny offentlig tjenestepensjon håndteres endrede regler om offentlig tjenestepensjon på følgende måte: 

Partene er enige om at det endelige resultatet av kommuneoppgjøret, hva gjelder regler for offentlig tjenestepensjon, implementeres i Hovedtariffavtalen for energiselskaper og datterselskaper med selvstendig medlemskap i KS Bedrift. Dersom partene ikke blir enige om regulering av pensjon, er partene enige om at det er konfliktadgang uavhengig av den fredsplikt som følger av tariffavtalens gyldighet. For øvrig kommer Hovedavtalens regler om interessetvist til anvendelse på tilsvarende måte som ved opprettelse av tariffavtale, jf. Hovedavtalen del A § 5.

Mer informasjon, kontakt:

 
Forhandlingssjef
Rune Johnsrud
E-post:  rj@dnmf.no
Mobil:    +47 977 93 ​156