02.10.2015

Som kjent har DNMF i lengre tid forsøkt å få en riktig regelavklaring på hva som skal danne grunnlag for å bemanne med riktig elektrikerkompetanse. Som følge av dette er det avholdt flere møter mellom partene hvor et forslag til et slikt dokument er diskutert. Ikke uventet har vi møtt massiv ubegrunnet motstand mot dette fra rederiene, og den 8. juli 2015 meddelte Sjøfartsdirektoratet at de ikke kunne se noen løsning på et omforent prosessdokument vedrørende elektriker i bemanningen.

 
​DNMF sendte derfor den 17. juli 2015 en bekymringsmelding til Nærings- og fiskeridepartementet. Den 31. august meddelte Sjøfartsdirektoratet så at de nå på ny er klar til å ta opp arbeidet med en veileder om temaet hvorvidt det skal være skipselektriker i en bemanningsoppgave, og videre om dette skal være en ETO eller ETR.  Dette møtet ble avholdt den 30. september i Haugesund. Det er undertegnedes oppfatning at alle etter en del oppklaringer er enige om at det infodokumentet som ble laget av tidligere fagleder maskin i Sjøfartsdirektoratet og fagsjef i DNMF, er det som er riktig, men dette kan ikke sendes ut, da de tre rederiorganisasjonene fortsatt mener at dette er unødvendig fordi bemanningsforskriften allerede inneholder disse momentene, og at dette følges av rederiene.  

Sjøfartsdirektoratet kan derfor ikke sende ut et såkalt omforent dokument, men vil i ettertid kontrollere at påkrevd prosess er lagt ved søknadene.  Dette vil også fremkomme som et krav i et revidert RSV 02-2015.

Kort sagt – alle var enige om at dokumentet var riktig, men vi får ikke lov å si det til noen!

Dokumentet i sin helhet kan du lese her.

Dagen etter, den 1. oktober, ble det første elektrikerforum avholdt i Maritimt hus i Oslo. Her deltok Jan Rune Berg, leder av facebook-gruppa «Skipselektrikere i NOR/NIS» og hovedtillitsvalgt i Volstad Shipping, Vidar Andreassen, styremedlem i COSL Drilling, mens forumets medlemmer Vegar Berger fra Island Offshore Management, Mogens Christian Larød fra Color Line og Thor Åge Svanes fra Simon Møkster Shipping, var forhindret i å møte. Joar Nesse fra SAFE deltok som observatør, da SAFE også har sluttet seg til bekymringsmeldingen.

På møtet ble alle fakta gjennomgått, oppgaver tildelt og tiltak fordelt. Det vil ettersom disse blir iverksatt gitt fortløpende info på dnmf.no, DNMFs facebook-side, samt på facebook-gruppa «Skipselektrikere i NOR/NIS». Vi ber alle om å forholde seg til dette.

Videre så minner vi om «Resolusjon fra Det norske maskinistforbunds landsmøte 2015».

Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no