30.05.2014 ​Innenriksforhandlingene er gjennomført med brudd og mekling som resulterte i en skisse fra Riksmekleren som ble godtatt av Maskinistforbundet. 
​Det viktigste kravet som innenriksmedlemmene satte i år var å gjøre noe med  maskinoffiserenes lønnsutvikling som i innenriksfarten har blitt stadig mer hemmet av en sentral markeringsbestemmelse som rederiene har utviklet til å gjelde alle typer tillegg, inklusive tillegg på overtid på egen fritid, stopptørn, hviletid osv. osv.

Med andre ord – man får betalt for noe andre gjør - mens man selv er på fri.  Siden markering ikke er en del av Maskinistforbundets tariffavtaler innenriks har vi forsøkt å løse dette ved de lokale forhandlingene i rederiene i flere år. Dette har ikke ført frem – tvert imot har bruken av markering bare eskalert og mange rederier gir nå markeringstillegg på absolutt alt av arbeid fra maskinoffiserenes side.

Siden dette ikke har latt seg løse lokalt var kravet i år at det ble satt en markeringsbestemmelse i våre sentrale tariffavtaler som begrenser bruken av andres markering på maskinoffiserstillingene. Vi skal nå sammen med NHO Sjøfart bruke den neste tariffperioden til å undersøke og dokumentere utviklingen og blant annet hvilken innflytelse den har på de store utfordringene man har i innenriksflåten med å rekruttere og beholde maskinoffiserer.

 
Er det rimelig at maskinoffiserene ikke får forhandlet egen lønn på fritt grunnlag lokalt fordi rederiet mener det blir for kostbart? Flere rederiet viser til at overtidsarbeidet som utføres av maskinsjefen ikke bare skal betales for den som faktisk gjør det – men skipsfører skal i tillegg både ha overtidsbetalingen pluss en markering oppå der selv om skipsfører er på fri når arbeidet utføres?
 
Vi mener at rimeligheten og det bedriftsøkonomiske for en slik type lønnsbestemmelse i det enkelte rederi, får skipsførernes forbund og rederiene finne ut av, men vi vil ikke lenger la det virke lønnshemmende for maskinoffiserstillingene. At skipsfører skal ha best betalt om bord er vi helt enige i – det er et prinsipp som stort sett hele det norske arbeidslivet følger. Men det må være på sammenlignbart grunnlag både i forhold til skiftplaner, oppgaver og hvilket arbeid tilleggene skal dekke.
 
Det viktigste medlemmene i Det norske maskinistforbund gjør i tariffarbeidet nå er å stå samlet og støtte innenrikskravene i hele den neste tariffperioden – og kanskje enda lenger. Vi er aldri sterkere enn det svakeste leddet – og den som bryter leddet vil kaste alt arbeid og målsetting over bord for lang tid fremover. Og Maskinistforbundet hverken har eller vil ta initiativ til at det viktige politiske samarbeidet mellom de tre sjømannsorganisasjonene skal settes på spill i tiden fremover.
 
Vår oppfordring til medlemmene er derfor å stå samlet og sterke for en rettferdig lønnsutvikling for maskinoffiserene!
 
 
Bjørn Andreassen                                          Hilde Gunn Avløyp
Forbundsleder                                               Generalsekretær