12.05.2015 ​

De tre sjømannsorganisasjonene – Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund - er svært skuffet over det innholdsløse reviderte nasjonalbudsjettet som i dag ble fremlagt.

 De tre sjømannsorganisasjonene – Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund - er svært skuffet over det innholdsløse reviderte nasjonalbudsjettet som i dag ble fremlagt.

En lenge etterlengtet reversering av tidligere innstramminger i permitteringsregelverket var det eneste regjeringen hadde å tilby den maritime næringen.

– Dette er ikke godt nok i en tid med lave oljepriser og permitteringsvarsler både på land og til havs i norsk maritim næring sier direktør, sjøkaptein Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

 - Situasjonen er svært alvorlig. Vi hadde forventet noe helt annet sier Sande. I realiteten sitter regjeringen nå musestille og ser på at titall arbeidsplasser til sjøs forsvinner hver dag. Det burde kommet tiltak i revidert statsbudsjett, legger han til.

At regjeringen reverserer den feilslåtte tidligere innstrammingen i permitteringsregelverket er bra, men det er lite nytt i dette. Norske sjøfolk som er navet i den komplette norske maritime klyngen står i en svært dramatisk situasjon. En nylig offentliggjort rapport fra Norges Rederiforbund viser at nesten en av tre rederier planlegger å erstatte norske sjøfolk med utenlandske for å spare kostnader.

– At regjeringen i en sånn situasjon ikke forbedrer en lite konkurransedyktig nettolønnsordning er ikke mindre en dramatisk sier generalsekretær i Maskinistforbundet, Hege-Merethe Bengtsson.

Sjømannsorganisasjonene hadde håpet at regjeringen så alvoret i situasjonen både til lands og til havs. Den norske maritime næringen er landets største næring etter olje og gass, og tilgangen på norske sjøfolk med praktisk kompetanse er helt nødvendig for klyngen.

– Vi trenger flere sjøfolk i fremtiden, ikke færre sier Johnny Hansen som er leder i Sjømannsforbundet. Jeg håper virkelig regjeringen sin maritime strategi som skal presenteres om kort tid har svar som passer bedre med virkeligheten avslutter Hansen.

Lastebilsjåfører jubler

Samme dag som revidert statsbudsjett kom fikk lastebilsjåfører gjennomslag for sjømannsorganisasjonenes viktigste kampsak: Allmengjøring av tariffavtaler.

YS og Yrkestrafikkforbundet (YTF) gleder seg over seier for sjåfører på norske veier. Kravet om allmenngjøring ble vedtatt i Tariffnemda i dag, og ny forskrift er under arbeid. - På tide! Med dette har vi vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, sier YS-leder Jorunn Berland

- Vi har tatt det første skrittet for å sikre gode arbeidsforhold for sjåfører i Norge. Nå starter arbeidet med å følge opp forskriften. Det er viktig at myndighetene og oppdragsgiverne påser at vedtaket etterleves, sier Jorunn Berland.

Allmenngjøring innebærer at deler av en tariffavtale gjelder alle som jobber innen næringen, uavhengig om man er organisert eller ikke.

- Allmengjøring sikrer likeverdige konkurransevilkår. Ingen annen næring har så skjev konkurransevridning som skipsfarten. Norsk kyst og kontinentalsokkel er del av norsk innlandsøkonomi, men ligger uregulert og vidåpen for rederier som seiler med besetninger på internasjonalt minimumsnivå. Det rett og slett uhørt, sier de tre lederne.

- Vi forventer at regjeringen i sin bebudede maritime strategi starter arbeidet for å klargjøre handlingsrommet til å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår også i norske FARVANN! Flertallet i fartsområdeutvalget ba allerede i fjor regjeringen om å gripe fatt i saken. Nå har regjeringen alle tiders sjanse til å vise gjennomføringskraft, sier Bengtsson, Hansen og Sande.