24.01.2018 
Venstre fikk inn krav om landstrøm-utbygging i budsjettet for 2018, men Enova har ikke tatt dette med i sine føringer. ​​​

 
I et skriftlig spørsmål til vår ferske klima- og miljøminister, Ola Elvestuen fra Venstre, etterlyser Arbeiderpartiets Ruth​​ Grung, et av kravene som Venstre fikk med i statsbudsjettet for 2018.

Ruth Grung viser i sitt skriftlige spørsmål til at i budsjettforliket for 2018 fikk Venstre inn at "Stortinget ber regjeringen sikre at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi".
- Enova har nå utlyst ny søknadsrunde uten å ta med disse føringene. Vil ministeren sørge for å endre utlysningen til Enova, slik at budsjettforliket og Stortingets vilje blir fulgt opp?, spør Grung Elvestuen.
​​
Ruth Grung leverte spørsmålet i går, tirsdag 23. januar. Statsråden skal svare spørsmålet i løpet av seks virkedager. Det vil si at svaret kan forventes i første halvdel av neste uke.