12.04.2019  
​Tirsdag 2. til torsdag 4. april arrangerte Dnmf fag- og tillitsvalgtkurs på «Color Fantasy.» 

 
11 deltakere og 3 fra sekretariatet, samt forbundslederen deltok på kurset. 

 
Kursholdere var Håkon Eidset, Knut Walle-Hansen, Odd Rune Malterud og Rune Johnsrud. Sistnevnte var kursleder og Malterud deltok  om bord under landligge i Oslo. 

 
Deltakerne fikk en presentasjon av Dnmf, samt en visning av vår nye film. Faglig områder var Internasjonalt arbeid og regelverks arbeid, sertifikater, bemanning, utdanning, skip uten mannskap som Malterud hadde foredrag om. Forhandlingssjef Rune Johnsrud hold foredrag om mellomoppgjøret 2019, hvor det også ble forklart hva lønnsdannelse, overheng og glidning betyr. 

 
Områdeansvarlig Håkon Eidset hadde foredrag om organiseringen av Dnmf​​ og tillitsvalgtes rolle og mandat i organisasjonen, samt ord og uttrykk. Johnsrud hadde andre dagen foredrag om «din rolle som tillitsvalgt» i henhold til lov- og avtaleverk. Her var temaer som tariffstruktur og avtaleverk, hovedavtaler, hovedtariffavtaler, sentrale og lokale særavtaler, protokoller, rettigheter og plikter som tillitsvalgt.                                          

Kurset ble avsluttet med advokatens time, hvor advokat Knut Walle-Hansen snakket om aktuelle juridiske temaer som blant annet ansiennitetsprinsippet ved masseoppsigelser, Norwegiandommen og Skanskadommen.

fag april color 2019.jpg 
Mer informasjon, kontakt: 

 
Forhandlingssjef
Rune Johnsrud
E-post:  rj@dnmf.no
Mobil:    +47 977 93 ​156​