13.11.2015 
En samlet fagbevegelse mener at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i oljenæringen. Ni organisasjoner arrangerer onsdag en felles politisk markering i Stavanger der de krever at olje – og energiminister Tord Lien må komme med konkrete og målrettede tiltak.​

 
Organisasjonene, som både er frittstående samt i LO, YS og UNIO står samlet for å sette fokus på den utfordrende situasjonen i oljenæringen. På vegne av sine nesten 400.000 medlemmer krever de handling nå fra myndighetene for å sikre arbeidsplasser og verdifull kompetanse i en næring Norge trenger i lang tid fremover.

En samkjørt markering blir avholdt utenfor Oljemuseet i Stavanger, onsdag 18. november klokken 18.00 med appeller og utendørskonsert. Hovedparolen er: Norge trenger oljeindustrien!
Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø kommer og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass skal snakke om oljeindustriens betydning fremover.

Program politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger onsdag 18. november 2015

17.00 Pressekonferanse – i Oljemuseet i Stavanger

17.30 Pølser og kaffe til folket foran Oljemuseet i Stavanger

18.00 – 18.08 Kulturelt innslag med Reidar Larsen

18.08-18.10 Velkommen ved Frode Alfheim, nestleder Industri Energi

18.10 – 18.15 Hilsen fra ordfører Christine Sagen Helgø

18.15 – 18.39 Appeller

Jørn Eggum, Forbundsleder Fellesforbundet
Hilde-Marit Rysst, Forbundsleder SAFE
Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi
Trond Markussen, President NITO
Jan Olav Brekke, Forbundsleder Lederne
Jonny Simmenes, Forbundsleder FLT
Rolf Bersås, Distriktssekretær EL & IT Forbundet
Hege-Merethe Bengtsson, Generalsekretær i DNMF.  For DSO OG NSF
18.39 -18.44 –«Betydningen av norsk oljeindustri og næringens fremtid» ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass 

18.44-18.49 – «Hva er regjeringens svar til oljeindustrien» ved olje- og energiminister Tord Lien

18.49 – 18.51 Avslutning ved Frode Alfheim, nestleder Industri Energi

18.51 Kulturelt innslag ved Reidar Larsen

For ytterligere kommentarer kontakt:

De samarbeidende organisasjoner: generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund: mobil: 414 41 818, og direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande: mobil: 91 61 69 94
Forbundsleder i El & IT Forbundet, Jan Olav Andersen: mobil 908 55 826
Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum: mobil 994 00 320
Forbundsleder i FLT, Jonny Simmenes: mobil: 992 75 345
Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande: mobil 901 10 701
Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke: mobil 982 88 861
President i NITO, Trond Markussen, mobil: 913 59 383
Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen: mobil 911 85 577
Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, mobil: 926 00 257