07.03.2016 Pressemelding: Ledelsen i DSO (De samarbeidende Organisasjoner), Industri Energi og SAFE krever et snarlig, felles møte med Næringsdepartementet og Olje-og energidepartementet om Statoils manglende ivaretakelse av sitt samfunnsansvar på norsk sokkel.  Statoil har igjen vist at selskapet ikke opptrer til beste for samfunnsutviklingen når det nå henholdsvis har terminert og suspendert kontraktene for riggene COSL Innovator og COSL Promoter.

 Ledelsen i forbundene reagerer kraftig på Statoils opptreden. Dette er enda et eksempel på at Statoil opptrer i strid både med petroleumslovens målsetting for norsk oljevirksomhet, og med det store samfunnsansvaret selskapet er satt til å forvalte på vegne av fellesskapet.

Begge de to riggene er på langtidskontrakter med Statoil med gjenværende kontraktperiode på fem år, og med opsjon på ytterligere åtte år. 

Termineringen og suspensjonen av de to riggene kommer på toppen av at Statoil i 2015 terminerte kontrakten med riggselskapets tredje rigg på norsk sokkel, COSL Pioneer. Den gang mistet 229 ansatte jobbene sine. Årsaken ar at Statoil hadde for mange rigger i porteføljen.

Forbundene finner det uforståelig at Statoil avslutter kontrakter med rigger som alle har levert helt i toppklassen etter Statoils egne kriterier, når det gjelder drift, produksjon og sikkerhet. Det kan se ut som Statoil nå misbruker ulykken på Trollfeltet i desember 2015, da en monsterbølge slo inn i boligdelen på COSL Innovator og en person omkom.

Disse riggene driver ikke med leteboring, men med brønnvedlikehold og produksjonsboring. Dette er arbeid som må og skal gjøre, men nå prøver Statoil tydeligvis å spare penger ved å kaste ut et selskap som har levert svært godt i sine kontrakter. Det er en opptreden vi ikke kan tolerere, og det er blant annet dette vi vil ta opp med ansvarlige myndigheter i et møte vi forventer blir berammet raskt

Blir termineringen av COSL Innovator gjennomført, og suspensjonen av COSL Promotor ender i terminering, vil det bety at nærmere 600 mennesker mister jobbene sine i selskapet. Det kan i realiteten bety slutten for COSL som boreselskap på norsk sokkel.

I tillegg vil mange som er ansatt i andre selskaper innen vedlikehold, brønnservice og forpleining på riggene stå uten jobb. Det vil også gå ut over arbeidsplasser hos underleverandører på land.

Det grenser til umoral når Statoil skalter og valter med folks levebrød på denne måten. Fagfolk som var godt kvalifiserte og med lang ansiennitet fra andre selskaper tok jobber i COSL nettopp på grunn av de lange kontraktene selskapet hadde med Statoil. I situasjonen industrien nå er oppe i kan ikke ansvarlige myndigheter sitte passiv, men må på banen overfor Statoil og minne selskapet på dets samfunnsansvar.

For ytterligere kommentarer:

DSO:  Hege-Merethe Bengtson 414 41 818