12.01.2018 
​Det er i dag sendt en felles uttalelse til Unio, LO og YS vedrørende offentlig tjenestepensjon og særaldersgrensene i offentlig sektor​

 
​Det er i dag sendt en felles uttalelse til Unio, LO og YS vedrørende offentlig tjenestepensjon og særaldersgrensene i offentlig sektor. Bak uttalelsen står Det norske maskinistforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Brannmannsforum, Delta og Fagforbundet.
Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson har skrevet under brevet på vegne av Dnmf.
 
I skriver sier de følgende:

"Vi ønsker med dette å sende et signal om at forhandlingene om offentlig tjenestepensjon må sikre pensjonen for ansatte som har særaldersgrense i offentlig sektor.

Opprettelsen av særaldersgrensene ble i sin tid etablert som følge av en grundig behovskartlegging, og er ikke tilfeldige. Vi er opptatt av at ordningen ikke skal svekkes på sviktende grunnlag. "